TUR 84 Evelina (tidigare "Charlotte")

Links, Ref: Björn Lamme (december 2007), Anders Elthammar (2008).

rule

Historik

1977/78

Flygkapten Olof Berner byggde båten hemma i Bålsta, Kalvandö.
Olof Berner är född den 21 december 1932. Sjösattes 1978. Ev. var den utställningsbåt på en mässa.
Enligt SX- matrikeln finns två TUR 84 med segelnr 139: Turritella med byggår 1976 och ägare Bengt Emanuelsson (2008) har fel nr! Evelina med byggår 1978 har rätt segelnr. Saknar kanske betydelse?!

1980 köptes båten av Anders Elthammar. Enligt H-35-föreningens medlemslista 2005-11-30 fanns Anders då fortfarande kvar i listan med sin H-35 men har inte angett segelnr eller båtnamn.

1984 köptes båten av Edvardsson, Tyresö.

1988 köpte Anders Elthammar tillbaka igen. Då installerades solceller på luckgaraget med laddare och batteribank (i förpiken), TWC laddregulator, effektivare generator, septitank.

1995 köptes båten av Kristina Hermansson och Björn Lamme. Kristina köpte den av Anders Elthammar som var med i samma båtklubb och som hade köpt en H-35.

Enligt Björn och Kristina, 6 januari 2008:
"Båten byggdes av en flygkapten (Berner) på hans lediga tid. Namnet Charlotte kommer från hans fru. Frun tyckteemellertid inte om att segla varför han så småningom sålde båten till Anders Elthammar.
Senare köpte flygkaptenen tillbaka båten. Anders saknade båten och köpte henne en gång till när hon återigen blev till salu. I vilka tidsintervaller det här skedde vet vi inte men Anders hade haft henne i många år när vi köpte henne 1995. Flygkaptenen bodde i Västerås så under hans tid seglade båten i Mälaren. Hennes hemmahamn har sedan varit Lövliden (nära Karlslund) och Gålö under våra sista år med den. Vad vi har hört så var hon när hon var nybyggd utställningsbåt på båtmässan Allt för sjön. Hon finns med på bild i en av Svenska Turistföreningens årsböcker, tror att det är i början på 90-talet. Det kan till och med vara så att det är framsidan, bilden är i alla fall tagen när hon går genom Dragets kanal. När det gäller frågan om hon är byggd 1978 eller 1979 kan det vara så att Kristina som var tvärsäker på att det var 79 helt enkelt blandade ihop siffrorna med registreringsnumret ADK79, hon vet faktiskt inte längre."

2007 köptes båten av Christer Lundvall.

 

139

Foto: Robert Österberg, 2007-09-28.

2007

 

back / tillbaka
www.lundvall.org
page published 2007-10-02
updated 2012-07-19