oe36-100

Systerbåten nr 100 (bilden) utvändigt helt lika den egna båten med tillverkningsnr 129 "A Capella" till alla delar (utom färgsättningen av spinnakern). Anmäld för registrering i SSF 1979-11-22 och tilldelad segelnr 8432.

artikel
 

Såld till Rune på Bil AB Svema Motor, Blockgatan 17, 653 41 Karlstad 1981-10-19. Priset nedförhandlades vid kontraktskrivandet som ägde rum i hast på ett hotell vid Stockholms Central.
Slutlikviden (200 kr !) betalade Rune 1982-06-17 efter upprepade påpekanden.
Våren 1982 påträffades båten för försäljning vid Duvnäsvikens marina till ett avsevärt högre pris än Rune betalat. Den hade också fått en helt annan historia och en hel del utrustning hade exkluderats, bl.a. täckställning med pressar. Den skulle säljas separat!...

back / tillbaka
www.lundvall.org
page updated: 2007-01-15